Moje auto

Wybór auta

Z jakich aut mogę wybierać?

Możesz wybać spośrod aut aktualnie dostęnych w katalogu. Zapytaj nasz dział sprzedaży lub wejdź na stronę https://hlscars.pl

Jeśli masz dostęp do naszej aplikacji Self Benefit System w zakładce My Benefits możesz wybrać jeden z dostępnych dla Ciebie modeli.

Czy mogę spersonalizować auto?

Tak, możesz spersonalizować auto: wybrać kolor, dodatowe wyposażenie czy pakiety ubezpieczeniowe.

Wybrałem konkretny model u dealera, czy przygotujecie dla mnie ofertę?

Tak, przygotujemy dla Ciebie taką ofertę. Pamiętaj jednak, że czas oczekiwania na pojazd jest uzależniony jest o marki/modelu oraz wyposażenia auta. Zawsze podajemy orientacyjny czas dostawy auta.

Jaki jest czas oczekiwania na auto?

Czas uzależniony jest od jego dostępności na rynku. Jeżeli jest to auto stockowe to auto otrzymasz niema "od ręki". Zawsze podajemy orientacyjny czas dostawy auta.

Umowa i płatności

Jestem kontraktorem, z kim podpisuję umowę? Jak dokonuję płatności?

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Jestem pracownikiem etatowym, z kim podpisuję umowe?

Umowa podpisywana jest z firmą, która Cię zatrudnia. Rozliczenia dokonywane są wewnętrznie zgodnie z przyjętą polityką Twojej firmy.

Na jaki okres podpisywana jest umowa?

Mamy dwa warianty do Twojej dyspizycji: umowa na 12 miesięcy lub 24 miesiące. Ty decydujesz.

Czym różni się auto na abonament od leasingu?

Podstawowa różnica tkwi w pakiecie jaki otrzymujesz. Auto w abonamencie posiada w cenie ubezpieczenia, serwis, czy też wymianę opon. W leasingu natomiast o wszystkie powyższe elementy musisz w przeważającym aspekcie zadbać sam.

Co oznacza limit przebiegu?

Podstawowy limit kilometrów to aż 36 tys. km rocznie. W razie potrzeby limit ten może zostać podwyższony przed zawarciem umowy najmu w drodze indywidualnych ustaleń.

Przekroczyłem limit kilometrów, co to oznacza?

W przypadku przekroczenia ustalonego w umowie najmu limitu kilometrów, za każdy dodatkowy kilometr naliczana jest opłata, której wysokość jest określona w tabeli opłat dołączonej do umowy najmu.

Jakie dokumenty muszę przedstawić do podpisania umowy?

Prawo jazdy, umowę z Twoim pracodawcą potwierdzające zatrudnienie, lub poświadczenie o aktualnej współpracy, wyciąg z CEiDG.

Czy mogę rozwiązć umowę przed terminem jej zakończenia?

Tak. Pamiętaj jednak, że jesteś zobowiazany zapłacić raty obowiazujące do końca trwania umowy.

Mój pracodawca partycypuje w kosztach abonametu, a ja chce rozwiązać umowę o pracę/kontrakt B2B. Co dalej?

Skontaktuj się ze swoim działem HR lub Administracji.

Kiedy otrzymam pierwszą fakturę?

W dniu wydania pojazdu.

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy ratę za abonament mogę wliczyć w jej koszty uzyskania przychodu?

Tak, zgodnie z wartościami obowiązujących przepisów.

Odbiór auta

Jakie dokumenty muszę zabrać ze sobą na osbiór auta?

Dowód osobisty i prawo jazdy.

Skąd odbieram auto?

Auto odbierasz z miejsca przez nas wskazanego, może być to siedziba HLS albo dealer. Istnieje też możliwość odpłatnego dostarczenia samochodu pod wskazany adres.

Czy dostawa auta może się opóźnić? Czy dostanę informację odpowiednio wcześnie?

Dostawa samochodu jest uzależniona od wielu czynników: transportu do dealera, czasu rejestracji itp.. O wszystkich zmianach terminu informujemy na bieżąco.

Jeśli dostawa auta się opóźnia, dostanę auto zastępcze?

Przewidujemy możliwość uzyskania odpłatnego auta przedkontraktowego na okres oczekiwania na samochód właściwy.

Użytkowanie

Czy mogę wyjechać moim samochodem za granicę?

Umożliwiamy wyjazd wynajętym pojazdem poza granicę Polski, przy czym ze względów bezpieczeństwa każde przekroczenie granicy wymaga uprzedniej zgody HLS Cars wydanej na wniosek Najemcy, zgłoszony co najmniej 72h przed planowanym przekroczeniem granicy Polski. Zgłoszenie zamiaru wyjazdu oraz udzielenie zgody odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gdzie, kiedy i w jaki sposób powinienem dokonać planowego przeglądu samochodu?

Przeglądów należy dokonywać zgodnie zaleceniami producenta po uprzednimi umówieniu wizyty w serwisie przez pracownika HLS Cars.

Co mam zrobić w przypadku kolizji?

Należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem HLSCars.

Gdzie mogę dokonać sezonowej wymiany opon?

W wybranym miejscu po uprzednim kontakcie z pracownikiem HLSCars.

Zwrot auta

W jaki sposób mam przygotować samochód do zwrotu?

Każdy samochód jest wydawany przez nas w stanie określanym jako „fabrycznie nowy”, jednak mamy świadomość, że po 12 miesiącach użytkowania jego stan techniczny lub wizualny nie będzie taki sam jak na początku. W związku z tym rozumiemy, że podczas zwrotu samochodu jego stan może być pogorszony, jednak powinno się to mieścić w granicach tzw. „normalnego zużycia” wynikającego z normalnego, prawidłowego użytkowania samochodu przy zachowaniu należytej staranności w tym zakresie. W celu obiektywnej i uczciwej oceny wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń zawracanego pojazdu korzystamy z zasad opisanych w "Przewodniku zwrotu pojazdów" opracowanym przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu.

Gdzie mogę dokonać zwrotu samochodu?

W siedzibie spółki HLSCars

Czy mogę tego samego dnia dokonać zwrotu obecnego samochodu i odbioru nowego?

Tak, jeżeli nowy samochód będzie gotowy.

Wykup auta

Skończył się okres najmu, co dalej?

Po zakończeniu okresu najmu, na jaki została zawarta umowa, masz do wyboru następujące możliwości:

 • zrezygnować z dalszego wynajmu i ponownie skorzystać z naszych usług w dogodnym dla Ciebie czasie, albo
 • zawrzeć kolejną umowę najmu na 12 miesięcy i wynająć nowy egzemplarz dotychczasowego modelu samochodu, albo
 • zawrzeć kolejną umowę najmu na 12 miesięcy i wynająć nowy egzemplarz dowolnego modelu samochodu z aktualnej oferty HLS Cars,
 • za naszym pośrednictwem nabyć użytkowany samochód na własność.

Jaka jest procedura i terminy, aby dokonać wykupu auta?

Na 30 dni przed planowanym końcem umowy należy zadeklarować chęć wykupu auta. To jest czas potrzebny na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

Moja opieka medyczna

Wybór pakietu

Gdzie mogę zobaczyć dostępne pakiety i ich ceny?

W tym celu skontaktuj się z naszym działem sprzedaży. Jeśli masz dostęp do naszej aplikacji Self Benefit System w zakładce My Benefit znajdziesz dostepne dla Ciebie pakiety.

Do kogo zgłosić wybór interesującego mnie pakietu?

Możesz do zrobić na 3 sposoby:

 • Przesłać zgłoszenie bezpośrednio do nas na adres support@abclg.eu
 • Zgłosić swój wybór w aplikacji Self Benefit System
 • W swoim działe HR/Administracji

Umowa i płatności

Jestem kontraktorem, z kim podpisuję umowę i jak dokonuję płatności?

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Jestem pracownikiem etatowym, z kim podpisuję umowe i jak dokonuję platności?

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Mój pracodawca partycypuje w kosztach opieki medycznej, a ja chce rozwiązać umowę o pracę/kontrakt B2B. Co dalej?

Skontaktuj się ze swoim działem HR lub Administracji.

Korzystanie z pakietów

Czy mogę dopisać do swojego pakietu osobę towarzyszącą, członka rodziny?

Tak, do każdego pakietu rodzinnego lub partnerskiego możesz dopisać osoby/osobę towarzyszącą.

Jakich zmian mogę dokonać w wybranym pakiecie?

Możesz:

 • zmienić dotychczasowy pakiet na wyższy lub niższy
 • dopisać/usunąć osobę/osoby towarzyszące
 • dezaktywować pakiet

Jakich terminów muszę dochować aby wprowadzić zmiany?

Wszystkich zmian należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca, aby mogły się aktywować od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Do kogo zgłaszać ewentualne trudności związane z korzystaniem z opieki medycznej?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym support@abclg.eu. Możesz także skontaktować się ze swoim działem HR/Administracji.

Moja karta sportowa

Wybór karty

Gdzie mogę zobaczyć dostępne pakiety i ich ceny?

W tym celu skontaktuj się z naszym działem sprzedaży. Jeśli masz dostęp do naszej aplikacji Self Benefit System w zakładce My Benefit znajdziesz dostepne dla Ciebie pakiety.

Do kogo zgłosić wybor interesującego mnie pakietu?

Możesz do zrobić na 3 sposoby:

 • Przesłać zgłoszenie bezpośrednio do nas na adres support@abclg.eu
 • Zgłosić swój wybór w aplikacji Self Benefit System
 • W swoim działe HR/Administracji

Umowa i płatności

Jestem kontraktorem, z kim podpisuję umowę i jak dokonuję płatności?

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Jestem pracownikiem etatowym, z kim podpisuję umowe i jak dokonuję płatności?

Umowa podpisywana jest z firmą, która Cię zatrudnia. Rozliczenia dokonywane są wewnętrznie zgodnie z przyjętą polityką Twojej firmy.

Mój pracodawca partycypuje w kosztach kart sportowych, a ja chce rozwiązać umowę o pracę/kontrakt B2B. Co dalej?

Skontaktuj się ze swoim działem HR lub Administracji.

Korzystanie z karty

Czy mogę dopisać do swojego pakietu osobę towarzyszącą, członka rodziny?

Tak, można wykupić każdy dostępny w naszej ofercie kurs dla osoby towarzyszącej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegóły.

Jakich zmian mogę dokonać w wybranym pakiecie?

Możesz:

 • zmienić dotychczasowy pakiet na wyższy lub niższy
 • dopisać/usunąć osobę/osoby towarzyszące
 • dezaktywować pakiet

Jakich terminów muszę dochować aby wprowadzić zmiany?

Wszystkich zmian należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca, aby mogły się aktywować od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Do kogo zgłaszać ewentualne trudności związane z korzystaniem z kart sportowych?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym support@abclg.eu. Możesz także skontaktować się ze swoim działem HR/Administracji.

Mój pakiet emerytalny

Umowa

Jestem kontraktorem, z kim podpisuję umowę i jako dokonuję płatności

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Jestem pracownikiem etatowym, z kim podpisuję umowę i jako dokonuję płatności?

Umowa podpisywana jest z firmą, która Cię zatrudnia. Rozliczenia dokonywane są wewnętrznie zgodnie z przyjętą polityką Twojej firmy.

Mój pracodawca partycypuje w kosztach, a ja chce rozwiązać umowę o pracę/kontrakt B2B. Co dalej?

Skontaktuj się ze swoim działem HR lub Administracji.

Rezygnacja z usługi

Czy wypłata jest dożywotnia?

Tak

Jaka jest minimalna kwota wypłaty?

500 zł

Po jakim czasie mogę otrzymać światczenie (wypłaty) ?

Już po osiągnięciu minimalnego okresu wpłaty, czyli po 5 latach

Czy odzyskam pieniądze, które wpaciłem na fundusz, jeśli zerwę umowę w trakcie jej trwania?

Tak, 75%

Moja nauka języka obcego

Wybór pakietu

Gdzie mogę zobaczyć dostępne pakiety i ich ceny?

W tym celu skontaktuj się z naszym działem sprzedaży. Jeśli masz dostęp do naszej aplikacji Self Benefit System w zakładce My Benefit znajdziesz dostepne dla Ciebie pakiety.

Do kogo zgłosić wybór interesującego mnie pakietu?

Możesz do zrobić na 3 sposoby:

 • Przesłać zgłoszenie bezpośrednio do nas na adres support@abclg.eu
 • Zgłosić swój wybór w aplikacji Self Benefit System
 • W swoim działe HR/Administracji

Jakie jeszcze języki są dostępne w ofercie dostawcy?

Zapytaj nas o interesujący Cię język. Sprawdzimy możliwość.

Do kogo zgłociś zapotrzebowanie na dodatkowy język (spoza oferty)?

Wyślij zapytanie na adres support@abclg.eu.

Co to znaczy blended learning?

Kursant w pierwszej kolejności samodzielnie kształci sprawności receptywne, takie jak między innymi czytanie i słuchanie, na platformie e-learningowej. Tutaj uczestnik sam przyswaja słownictwo, struktury gramatyczne, ćwiczy wymowę, rozumienie tekstów czytanych oraz rozumienie ze słuchu. Dopiero po takim przygotowaniu, uczestniczy w zajęciach z lektorem, gdzie pracuje nad pewnością, poprawnością i płynnością wypowiedzi oraz utrwala przyswojoną wcześniej wied

W jakich godzinach odbywają się zajęcia online?

Terminy i godziny zajęć dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Lekcje mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 07:00 do 21:00

Umowa

Jestem kontraktorem,z kim podpisuję umowę i jak dokonuję płatności?

Podpisujesz umowę bezpośrednio z ABC London Group Ltd. Płatność dokonywana jest na podstawie comiesięcznej faktury, którą dostajesz od nas.

Jestem pracownikiem etatowym, z kim podpisujęumowę i jako dokonuję płatności?

Umowa podpisywana jest z firmą, która Cię zatrudnia. Rozliczenia dokonywane są wewnętrznie zgodnie z przyjętą polityką Twojej firmy.

Mój pracodawca partycypuje w kosztach, a ja chce rozwiązać umowę o pracę/kontrakt B2B. Co dalej?

Skontaktuj się ze swoim działem HR lub Administracji.

Korzystanie z kursu

Czy mogę dopisać do swojego pakietu osobę towarzyszącą, członka rodziny?

Tak, do każdego pakietu rodzinnego lub partnerskiego możesz dopisać osoby/osobę towarzyszącą.

Jakich zmian mogę dokonać w wybranym pakiecie?

Możesz:

 • zmienić dotychczasowy pakiet na wyższy lub niższy
 • dopisać/usunąć osobę/osoby towarzyszące
 • dezaktywować pakiet

Jakich terminów muszę dochować aby wprowadzić zmiany?

Wszystkich zmian należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca, aby mogły się aktywować od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Do kogo zgłaszać ewentualne trudności związane z korzystaniem z platformy językowej?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym support@abclg.eu. Możesz także skontaktować się ze swoim działem HR/Administracji.

Mój Self Benefit System

Do czego służy aplikacja?

Dzięki aplikacji możesz samodzielnie zarządzać swoimi benefitami, osobami towarzyszącymi i płatnościami.

Jak się zarejestrować?

Aby uzyskać dostęp do platformy skontaktuj się z nami na adres mailowy support@abclg.eu lub ze swoim działem HR/Administracji.

Czy na moim profilu są dostępne dokumenty?

Tak, do każdego benefitu dołączone są informacje o beneficie, regulaminy. Dodatkowo jeśli jesteś kontraktorem B2B znajdziesz tam historię swoich płatności oraz umowę na korzystanie z benefitów.

Do kogo zgłosić się w przypadku problemów technicznych?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym. Możesz także skontaktować się ze swoim działem HR/Administracji.

Czy w aplikacji znajdę moje faktury?

Tak.

Skontaktuj się z nami

Już teraz skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły współpracy. Zobacz, jak wiele możesz zyskać. Wypełnij formularz lub zadzwoń: 735 237 941.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij